Sambutan Keluarga Calon Pengantin Pria,

Bismillahi Rahmani Rahim. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Wassholatu Wassalamu ala Saydina Muhammad SAW.

Puji serta syukur ke Hadirat Illahi Robbi Allah SWT. Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Yang Maha Pemurah Pencurah Rahmah. Alhamdulillaah Dengan Limpahan rahmat serta hidayah-Nya jua, kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam acara ini.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Yang terhormat Sohibul Hajat keluarga besar Bapak ­­­­­­­Encep Kanda & Ibu Euis  Nena .
Bapak / Ibu serta Hadirin semuanya yang telah berkenan meluangkan waktu serta meringankan langkah untuk hadir dalam acara ini.

Assalamu ‘alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh.

Kami atas nama keluarga besar Bapak Soehardi Tjokroprawiro & Ibu Suciharti dari Cimahi yang pada kesempatan ini mendampingi  anak kami Haryo Wicaksono untuk menjalani prosesi pernikahan dengan saudari Annisa Iskanda putri dari keluarga Bapak Encep Kanda dan Ibu Euis Nena , yang Insya Allah akan dilaksanakan beberapa saat lagi.

Pertama-tama, sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan izinkanlah kami, untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa terima kasih atas sambutan dan penerimaan yang baik dari keluarga besar Bapak Encep Kanda dan Ibu Euis Nena serta masyarakat Babakan Ciparay. Karena pada dasarnya dalam suatu pernikahan disamping bersatunya dua insan dalam satu ikatan tali pernikahan, tetapi juga terjalinnya tali silahtuhrahmi antara dua keluarga yang mengiringinya pula.
Selanjutnya pada kesempatan ini pula, kami mohon kesediaan dari keluarga mempelai wanita untuk dapat kiranya menerima barang hantaran yang dibawa oleh keluarga kami dalam prosesi pernikahan ini.

Kemudian kami juga memohon doa restu Bapak / hadirin sekalian yang hadir pada acara ini, semoga anak kami Haryo Wicaksono dan Annisa Iskanda diberikan bimbingan, taufiq hidayah serta limpahan kasih sayang Allah SWT. sehingga dapat membina serta membangun keluarga yang harmonis penuh kebahagiaan, sakinah mawaddah wa rahmah dan diberikan kekuatan iman, islam dan ihsan dalam menjalankan bahtera rumah tangganya kelak. Semoga dari pernikahan ini keduanya akan memperoleh keturunan yang baik sebagai penyejuk hati, pembawa barokah dan pembuka pintu rahmat. Serta menjadikan pernikahan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. dan bukti ketaatan kepada sunnah Rasulullah SAW.

Akhirnya semoga dengan pernikahan ini, dapat semakin mempererat jalinan tali silahturahmi yang telah terjalin diantara kedua keluarga ini.

Demikianlah kata sambutan kami .

Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan serta kekhilafan yang kami lakukan. Hal ini dapat terjadi semata-mata akibat keterbatasan ilmu serta pengalaman yang kami miliki.

Akhirul kalam Al haqqu mir Robbikum Wassalamu ‘alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh.