Intermezzo Obat Stress : Wong Solo Pesen Kuliner Neng Jepang

Eko Kanoman
Wong Solo nang Jepang………………..

Seminggu neng Jepang Pakdhe karo Budhe akhire nemu restoran masakan Indonesia. Pelayane Robot. Robot teko nyedaki Pakdhe, trus ngomong:

“What is your nationality?”, robot takon.
“Indonesia” jare Pakdhe.
“Selamat datang”, jare robot nganggo bahasa Indonesia.
“Apa bahasa suku Anda?”, robot takon meneh.
“Jawa”, jare Pakdhe
“Sugeng siang. Badhé pesen nopo?” Jare robot nganggo boso jowo.
“Canggih yo bu?”, Pakdhe ngomong karo Budhe.
Budhe : “Ono lotek?”, ibune takon karo robot.
Robot : “Ono.”
Budhe : “Pesen rong porsi.”
Robot: “Porsi gedhe opo cilik?”
Budhe : “Porsi gedhe.”
Robot : “Lomboke piro?”
Budhe : “Sing siji loro, sing siji sepuluh.”
Robot : “Nganggo kangkung?”
Budhe : “Yo.”
Robot : “Nganggo timun?”
Budhe : “Yo.”
Robot : “Nganggo kol?”
Budhe : “Yo.”
Robot : “Nganggo kol jowo opo kol asli Jepang?”
Pakdhe : “Sing endi wae lah manut!”, Pakdhe wiwit rodo nesu.
Robot : “Kacange diuleg opo diblender?”
Pakdhe : “Kuarepmu!”
Robot : “Kacange setengah mateng opo mateng?”
Pakdhe : “Goréng sing gariiiiiiing..!!”
Robot : “Nganggo bawang goreng rak?”
Pakdhe : “Nganggo…, asu!” Pakdhe misuh banter banget.
Robot : “Dipiring opo dipincuk?”
Pakdhe : “Dipiring !”
Robot : “Lengone nganggo margarin opo minyak kelapa?”
Pakdhe : “Jelantah… wedhus!! !” Nesu banget soale wis sepuluh menit dhewe.
Robot meneng, lampune byar pet kelap kelip kayane lagi diproses. Kiro-kiro telung menitan robot’é ngomong meneh:
Robot : “Maturnuwun. Pesenan tak tompo. Mung rak iso di suguhake…”
Pakdhe : “Nopo? Aku wis ngenteni suwe banget, tanya-jawab karo kowe, kok rak iso nopo to ndes?”, jare Pakdhe emosi.
Robot : “Soale durung ono asune karo wedhuse…”
Pakdhe : “Diancuuuk…Iso edan aku! Ayo bu lungo, rak usah nguntal neng kene !!!”,
Pakdhe nggondhok.Eko Kanoman suwun jempole mas/mbak kanggo ngusir kepenataan akibat kerjaan hehehehe

Tarman’z Van Bowmel hehe lucu yo cu

Deddy Krisnanta hahahaha…lucu..lucu..

Susanto hahaha

Fauzhiarga Sangpembela Kebenaran hahaha

Soehardi Tjokroprawiro He he he

Soehardi Tjokroprawiro Copas nggih massss


Eko Kanoman hehehe matur suwun sanget pajenengan sampunkerso

Han’s Theshadow idem mas bro,,

Triemaqinuutee Utami hhhhh

Leave a Reply