Puisi Hertadi Sudjo : Sapa Ngerti ??

by Hertadi Sudjo on Wednesday, January 11, 2012

esuk umun umun bakda subuh milangkori
saka taman rekreasi dampo awing
dak tlusuri nganggo ceker kuta rembang
mengidul ngukur trotoar dalan kartini
lewat sithik prapatan jaini antri
tahu kecap penyet turunan kaping pat
nyai kaji sepuh tri lestari
anget pedes ngelap ingus mbukak mripat
munggah maneh menggeh menggeh tekan pasar
nggoleki lincak tilas dodolane lik ni
tiwas amis iwak bilis sangit panggang pe
kepingin endhog mimi wis suwe ora jamane
ngidul pisan celak stadion warunge rame
wong rebutan sop endas wedus walah enake
baline mbecak anake pak min lali arane
esuk kuwi sengaja mlaku mlaku sapa ngerti
ketemu tilas pacar sing kabare pitu putune

You, Maria Rina, Ci Putranto, Rachmi Nastiti

Rahayu Wilujeng
sugeng tindak-tindak..

Hardho Sayoko Spb
Tindak tindak ngupadi inspirasi sak dawane margi.. Hihi

Hertadi Sudjo
rahayu wilujeng, cuwane sliramu ora ngancani.

Hertadi Sudjo
cuwa, rahayu wilujeng ora ngancani.

Rahayu Wilujeng ?;
Sugeng enjang eyang Hardho, sungkem tuhu, rahayu ^_^

Hardho Sayoko Spb
Sugeng enjang ugi ananda, senantiasa puji rahayu dari eyang dan keluarga di Ngawi untuk ananda. Matursanget nuwun

Rahayu Wilujeng
Wadeuh Eyang Hertadi Sudjo, menawi kula kancani mangke mindhak mboten saged manggihi mantan hehehe.. salam takzim, mugi tansah ginanjar rahayu ^_^

Rahayu Wilujeng
bingah raose manah ndadosaken enjang tansaya gumilar sumringah, salam bakti kagem keluarga Eyag Hardho Sayoko Spb dhateng Ngawi, kapan-kapan nanda sowan nggih eyang, sembah nuwun sakderengipun ^_^

Hardho Sayoko Spb
Mangga menawi badhe tindak Kedunggalar, ananda Rahayu. Terimakasih kangmas Hertadi, sudah memberi ruang untuk berbincang sejenak dengan cucunya simbah.

Rahayu Wilujeng
Alhamdulillah mugi dados silaturahim ingkang barokah.. amiin, sembah nuwun eyang Hardho Sayoko Spb, ugi matur nuwun sanget eyang Hertadi Sudjo salam rahayu ^_^

Soehardi Tjokroprawiro
Pakdhe Har, ladalah kok nggigah nostalgia lami, milo leres saestu tahun 70an …tongseng “ndas wedus” puniko kawentar sanget. Nanging sakpuniko mestinipun sampun gantos model inggih, kholesterolipun puniko ingkang mboten ngiyati…….mak nyuuuussssss

Astanti Rachmatiah
Waduh…waduh.. Mas Har.. Bagus sekali! Serasa dibawa ikut menelusuri jejak napak tilasnya … Terima kasih sudah sharing.

Hertadi Sudjo
dik hardi, dik astanti, kapan kita bisa nostalgia ning rembang kita goleki maneh sop ndas wedus yuk. omonge nung isih ana kok. ning siapsiap sangu obat anti kolesterol ya, aja lali.

Soehardi Tjokroprawiro
Nggih siap pakdhe… nanging ngiih kedah sangu obat antikholesterol jan mak nyuss tenan !!!

Leave a Reply